om-david“Speak up” betyder at tale højt og tydeligt eller at “tage ordet” i en forsamling.

Begge dele er en stor udfordring for mange. Alligevel betragtes det som noget, man bare kan. Især hvis man er dygtig til sit arbejde. Sådan er det dog for de færreste… At præsentere noget med stor personlig gennemslagskraft er et håndværk der – ligesom alt andet – skal læres, før man mestrer det.

David Munk Møller har mere end 20 års erhvervserfaring – heraf 16 i en global dansk-baseret industrivirksomhed – og har undervist flere end 20 forskellige nationaliteter i 10 forskellige lande.

David har undervist og coachet både ledere, eksperter, professionelle kunstnere og mange andre i sit professionelle virke.

Så langt tilbage David kan huske, har han været dybt interesseret i måden vi som mennesker kommunikerer på. “Det er fascinerende, at selv en tavs og indesluttet person udsender en masse signaler, hvorigennem han ubevidst kommunikerer”, udtaler han.

“Når jeg i dag overværer kollegers eller forretningsforbindelsers præsentationer, sker det tit, at taleren blot læser op af sine PowerPoint-slides, og næsten ingen kontakt har med publikum. Det er ærgerligt, for god præsentationsteknik og stærk personlig gennemslagskraft drejer sig om din personlige fremtræden. Mennesker overbeviser mennesker. PowerPoint har aldrig overbevist nogen” slutter han med et smil.

Det er derfor Davids mission i SpeakUp, at hjælpe flest mulige til at blive den bedst mulige udgave af sig selv og derigennem opnå stærk personlig gennemslagskraft.

SpeakUp har eksisteret siden 2010, og kunderne tæller både Novo, Chr Hansen, Pandora samt en række mellemstore og helt små virksomheder.

 

SpeakUp | Gl. Jernbanevej 9, 1. th | 2500 Valby | 26 15 40 05

Top